Logo antistress

Проект Антистрес по-українськи створено для поширення досвіду перемоги над стресом від провідних українських психологів та просто позитивних людей. Ми працюємо над створенням простих та ефективних і доступних кожному методик по подоланню стресу і демонструємо їх вам.

Projekt Antystres w języku ukraińskim powstał, aby szerzyć doświadczenie w pokonywaniu stresu od czołowych ukraińskich psychologów i po prostu pozytywnych ludzi. Pracujemy nad stworzeniem prostych i skutecznych metod radzenia sobie ze stresem, dostępnych dla każdego i demonstrujemy je Tobie.

The project AntistressUA was created to spread the experience of overcoming stress from leading Ukrainian psychologists and just positive people. We are working on creating simple and effective methods for overcoming stress that are accessible to everyone and we demonstrate them to you.


Відскануйте або натисніть:
QR-code